2022-02-15T21:17:53+01:00

Poliklinikken

Her blir alt av helseundersøkelser, attester, vaksiner, mikrochip, kloklipp, diagnostisering og behandling av ukompliserte sykdommer utført.

2022-02-15T21:18:29+01:00

Indremedisinske utredninger

Ved mer kompliserte sykdommer trengs ofte flere relevante undersøkelser sånn som blodprøver, mikroskopi, røntgen, ultralyd, urinprøver, biopsier, avføringsprøver og virologiske, bakteriologiske, mykologiske og parasittologiske undersøkelser.

2022-02-15T21:19:07+01:00

Kirurgi

Vi utfører det aller meste av bløtvevskirurgi her på klinikken, som blant annet kastrering av begge kjønn, fjerning av svulster og andre bukinngrep.

2022-02-15T21:19:22+01:00

Røntgen

Vi har heldigitalt røntgen som er et viktig hjelpemiddel i hverdagen og som benyttes ofte. Røntgen brukes for å undersøke skjelett og ledd, samt hjerte, lunger og bukhule. Det blir også brukt for å telle antall fostre ved drektighet, i tillegg til HD/AD undersøkelser.

2022-02-15T21:19:35+01:00

Ultralyd

Ultralyd er et viktig verktøy for å skille mellom væske og bløtvev, og er hyppig brukt til diagnostisering av urinveier, livmorbetennelse, prostata, hjertet, svulster og drektighetsundersøkelser.

Ønsker du å bestille time til ditt dyr?

Bestill time